@ บทความน่าสนใจ

 ....วมผลงานและบทความ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ จากนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์หลายๆ ท่าน ดังนั้นงานเขียนและความเห็นที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ มาแทนของเดิมที่อาจไม่ชัดเจน และทางบริษัทฯ มิได้มีเจตนาแอบแผงในการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้น นอกเสียจากแบ่งปันความรู้ให้กับท่านที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การจุดประกายในการค้นหาและสืบค้นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นไป

  .... ท่านที่ชมเว็บไซด์แล้วสามารถแนะนำบทความ เรื่องที่น่าสนใจ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ โดยส่งข้อมูลที่แนะนำได้ที่ e-mail : tedco.thip@yahoo.co.th