กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า)

อกแบบ-ปรับปรุงส่วนขยายระบบบำบัดน้ำเสียเก่า อาคารและโรงงาน 
(Turn Key Renovated Wastewater Treatment Plant)


๐ โรงแรม อินทรารีเย่นต์        
๐ โรงแรม โนโวเทล  กรุงเทพ
๐ โรงแรม อโนมาสวิสโฮเต็ล  
๐ โรงแรม บางกะปิรอยัลโรส
๐ โรงแรม สยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ  
๐ โรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา 
๐ ห้างสรรพสินค้า เสรี เซ็นเตอร์ 
๐ ห้างสรรพสินค้า คาร์ฟู สาขามีนบุรี
๐ โรงงานบริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด  (ปี 2542)
๐ โรงงานบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บจก.จิ้วฮวด ปี 2542)
๐ โรงงานบริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด (โรงน้ำปลา ปี 2543)
๐ โรงงานบริษัท จิ้วฮวด จำกัด (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บจก.จิ้วฮวด ปี 2545)
๐ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณทุ่งสีกัน ดอนเมือง (ปี 2546)

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article