กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ

านรับเหมาก่อสร้าง, ปรับปรุงอาคาร และอื่นๆ 


๐ ซ่อมแซมระบบน้ำเสีย แฟลต 5 ชั้น บ้านพักสวัสดิการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (ปี 2546)
๐ ซ่อมแซมฝ้าชายคาและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (ปี 2546)
๐ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร (ปี 2547)
๐ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงการไพร์ทเวท เนอวาน่า ถ.เอกมัย-รามอินทรา (ปี 2547)
๐ ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น 2 ห้อง (คุณวีรนุช ) ซ.อิสระภาพ 24 เขตบางกอกน้อย กทม. (ปี 2548)
๐ ปรับปรุงอาคารพักอาศัย 3 ชั้น 4 ห้อง (คุณจำลอง) ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ กทม. (ปี 2549)

 
 .. บทนำ


ขอบข่ายบริการ article
ประสบการณ์และผลงาน article
กลุ่มที่ 1 งานออกแบบรวมก่อสร้าง(ระบบบำบัดใหม่) article
กลุ่มที่ 2 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ(ระบบบำบัดเก่า) article
กลุ่มที่ 3 งานที่ปรึกษา-งานตรวจสอบ-งานผู้ควบคุมระบบมลพิษ article
กลุ่มที่ 4 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย(Design) article
กลุ่มที่ 5 งานเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย(Start up) article
  กลุ่มที่ 6 งานรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆ article