โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด

    

ลงานปี 2542 และ ปี 2545

           ระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี เป็นโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม รองรับน้ำเสียจากโรงงานในเครือซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันถึง 4 อย่าง คือ โรงงานผลิตแป้งทอดกรอบและซอสพริก, โรงงานผลิตน้ำส้มสายชู, โรงงานผลิตซอสหอยนางลม และโรงงานผลิตซีอิ้ว (ปัจจุบันย้ายไปตั้งที่โรงานน้ำปลาชลบุรี)   

           ระบบเดิมเป็นระบบ Anaerobic Filter ซึ่งไม่สามารถทำงานได้อย่างที่โรงงานตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิต โครงการปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียรวมจึงเริ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียทั้งหมดของทุกโรงงาน และบำบัดให้ได้น้ำทิ้งที่มีลักษณะใส และมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม

 

    

          ปี 2542 บริษัท เท็ดโก จำกัด ได้มีโอกาสทำหน้าที่ ออกแบบปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย จิ้วฮวด (ช่วงที่ 1) รองรับน้ำเสีย
450 ลบ.ม./วัน  

         หลักการออกแบบของ TEDCO เน้นการใช้บ่อบำบัด คสล. ที่มีอยู่เดิม แต่เปลี่ยนเดินระบบฯ จากบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) มาเป็นระบบเลี้ยงตะกอน หรือ Activated Sludge (AS) หลังงานปรับปรุงโครงสร้างถังและติดตั้งเครื่องจักร ตามแบบที่ TEDCO กำหนดแล้วเสร็จจึงเริ่มต้นเลี้ยงตะกอนจุลชีพ (Start up) และควบคุมการทำงาน (Operation) ต่อไปอีก 12 เดือน ซึ่งพบว่าระบบ AS สามารถทำงานได้ดี และรองรับน้ำเสียมาบำบัดจนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผลให้การขยายกำลังการผลิตของโรงงานในช่วงปี 2542-2543 เป็นไปได้อย่างราบรื่น    

    

          จนกระทั่งในปี 2545 พบว่าน้ำเสียรวมของโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นอีก TEDCO จึงได้ทำโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรองรับน้ำเสียที่ 700 ลบ.ม./วัน
           ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่บ่อบำบัดอีก 1 บ่อ  โดยใช้บ่อคสล.เก่า (หน้าโรงงานน้ำส้ม) มาทำหน้าที่บ่อปรับสภาพน้ำเสีย และเติมอากาศขั้นต้น (Equalization & Pre-aeration) และติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่ม 7 ชุด พร้อมกับได้ปรับปรุงชุดควบคุมไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากขึ้น ผลจากการปรับปรุงระบบบำบัดครั้งที่ 2 นี้ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพในการบำบัดมากขึ้น
          ปัจจุบันโรงบำบัดน้ำเสีย บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ยังคงทำหน้าที่รองรับน้ำเสียได้ดีตลอดมา

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์