ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ลงานบริษัทปี 2542 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ศรีไทยธนะ ออโตพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ำเสียเกิดจากขบวนการชุบชิ้นส่วน มีปริมาณ 30 ลบ.ม./วัน ลักษณะทางเคมีปนเปื้อนด้วยสารโลหะหนักพวก 
สังกะสี (Zn), ตะกั่ว (Pb), เหล็ก (Fe) 
เดิมทางโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเคมี (Chemical Treatment Plant) อยู่แล้ว แต่ถูกทิ้งร้างมานานจนเครื่องจักรเสียไม่สามารถทำงานได้ จึงระบายน้ำเสียที่มีลักษณะไม่ได้มาตรฐานออกสู่ชุมชน และถูกคำสั่งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดให้สามารถทำงานได้ดีเป็นปกติ

บริษัท เท็ดโก จำกัด ได้เข้าตรวจสอบระบบและขบวนการที่มีอยู่ พบว่าเพียงพอกับปริมาณน้ำเสีย จึงรับดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูประสิทธิภาพของเครื่องจักร-อุปกรณ์ พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า ให้สามารถกลับมาทำงานได้ใหม่ และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน

  STN01_ภาพรวมระบบ STN_SumpPump  STN_RapidMix STN_Control and ChemTank

 STN_Inf+Eff

เปรียบเทียบลักษณะของ น้ำทิ้ง (Effluent) และน้ำเสีย (Influent) จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีลักษณะใส

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์