โรงฆ่าไก่ ระยอง

ลงานปี 2544

 โรงฆ่าไก่ แห่งนี้เป็นของเอกชน ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงเนิน จ.ระยอง
เนื่องจากเป็นโรงฆ่าไก่รายใหญ่ที่จำหน่ายไก่สดและไก่ต้ม ถึง 2000 ตัว/วัน และดำเนินกิจการมานานหลายปี

ทำให้บ่อรับน้ำเสีย(บ่อดิน) ที่อยู่ข้างโรงงานส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณรอบข้าง 
ผู้ประกอบการจึงตัดสินใจลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียดังกล่าว

น้ำเสียเกิดจากการล้างพื้นที่ทำงาน, ล้างซากไก่ (มีเลือด) และน้ำต้มไก่ (มีไขมัน)
วิศวกร เลือกใช้ระบบบำบัดแบบใช้อากาศ โดยออกแบบเป็นระบบเลี้ยงตะกอน หรือ  Activated Sludge (AS)
เพื่อรองรับน้ำเสียปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน รองรับ BOD เข้าระบบฯ 2000 มก./ล. หรือ คำนวณเป็น BOD Loading 200 กก.BOD/วัน
หน่วยการบำบัดประกอบด้วย ตะแกรงดักเศษขยะ และบ่อดักไขมัน (Screen and Grease&Oil Trap) บ่อสูบน้ำเสีย (Sump Pump) ถังเติมอากาศ (Aeration) และ ถังตกตะกอน (Sedimentation) พร้อมทั้งลานตากตะกอน (Send Drying Beds)
สำหรับบำบัดตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย 

     น้ำเสีย-น้ำใส-ตะกอน    Aeration      

Control  Sabd Drying Bad

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์