ปตท 6 คลัง ทั่วไทย

ลงานปี 2544-2546

              งานควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย ของคลังก๊าซ-คลังปิโตรเลียม 6 แห่ง ทั่วประเทศไทย ได้แก่
คลังก๊าซบางจาก (กรุงเทพ) คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (ชลบุรี)  คลังปิโตรเลียมลำปางคลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ 
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นและคลังปิโตรเลียมสุราษรฎร์ธานี

PTT_WWTP BJ   PTT_WWTP BRP      PTT_WWTP LP   PTT_WWTP NW

PTT_WWTP KK   PTT_WWTP STN

              เป็นงานตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมเครื่องบำบัดน้ำเสียที่อยู่ประจำคลังก๊าซและคลังปิโตรเลียม 6 แห่ง โดยผู้ชำนาญการด้านการเดินระบบบำบัดโดยตรง ไม่เพียงแต่จะทำให้หน่วยงานกลางได้ข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยที่อยู่ไกลได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านนี้ลงไปได้อย่างตรงตัว ซึ่งพบว่าในปีแรก ผู้บริหารฯ และผู้ควบคุมเครื่องฯ ประจำคลังฯ ทุกแห่งได้ให้ความสนใจในมากขึ้น บางแห่งที่ดูแลดีอยูแล้วก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น และบางแห่งที่ละเลยการปฎิบัติงานจะก็ได้ทราบถึงปัญหา และมีแนวทางการปฎิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

         PTT_Training01  PTT_Training02   PPT_AerationTank_BJ   PTT_Inf-Eff-SV30

                ในส่วนการทำงานของระบบบำบัดของ คลังก๊าซ และคลังปิโตรเลียม 6 แห่ง สร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องอาหาร (ถ้ามีโรงอาหาร) และ น้ำเสียจากขบวนการซ่อมถังก๊าซ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากม่านน้ำดักสี และน้ำล้างถังก๊าซ บางคลังมีน้ำเสียจากการล้างพื้นที่เข้ามาด้วย ระบบบำบัดเดิมที่สร้างไว้มีทั้งระบบเคมี (ตกตะกอนเคมีด้วยสารส้ม และโพลีเมอร์) และระบบชีวภาพ (Activated Sludge) พร้อมด้วยเครื่องบำบัดตะกอน คือ  Filter Press

จากการตรวจสอบพบว่า ทุกคลังควรใช้งานเพียงระบบบำบัดเดียว คือ Activated Sludge เนื่องจากน้ำเสียเข้าระบบมีค่าโลหะหนักไม่เกินกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่อุตสาหกรรมกำหนดตั้งแต่เริ่มแรก จึงแนะนำให้ยกเลิกการใช้งานระบบเคมี และเดินระบบเลี้ยงตะกอน เพียงระบบเดียวให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็เพียงพอสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากแต่ละแห่งแล้ว

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์