ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส

ลงานในปี 2541-2543

ที่ปรึกษางาน Start up และควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludgeโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุ
ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, น้ำจิ้มไก่ และน้ำสลัด 
บริษัท ศรีไทยฟู้ดส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) จ.สมุทรปราการ 


      

น้ำเสียของโรงงานศรีไทยฟู้ดส์ เกิดจากการล้างถังผสมซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, น้ำจิ้มไก่ และน้ำสลัด 
ปริมาณน้ำเสีย 30 ลบ.ม./วัน,  BOD เข้าระบบ 4500-8000 มก./ล.
ค่า BOD ในน้ำเสียก่อนบำบัดอยู่ในช่วง 4000-1000 มก./ล. (เปลี่ยนแปลงตามสายการผลิต)

เดิมโรงงานติดตั้งถังใส่น้ำเสีย และต้องการเดินระบบแบบไร้อากาศ (Anaerobic) แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้ต้องระบายน้ำทิ้ง
ที่มีค่า BOD เกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่การนิคมอุตสาหกรรมบางปูกำหนด เป็นผลให้ต้องเสียเงินค่าปรับการทิ้งน้ำเสียเป็นจำนวนมาก
ในแต่ละเดือน ในช่วงเริ่มต้นการทำงานที่ปรึกษาฯ วิศวกรได้เข้าไปทดลองเดินระบบฯ ที่มีอยู่ โดยเปลี่ยนแนวทางการบำบัดจาก
ระบบไร้อากาศ มาเป็นระบบเติมอากาศ แบบเลี้ยงตะกอนจุลชีพ หรือที่เรียกว่าระบบ Activated Sludge (AS) พบว่าภายในเวลาเพียง
30 วัน สามารถเลี้ยงตะกอนให้เกิดขึ้นได้ ทำให้ลักษณะน้ำในระบบฯ เริ่มดูใสขึ้น   ทางโรงงานจึงมั่นใจในแนวทางนี้ และยอมปรับวิธี
การเดินระบบฯ จากเดิมมาเป็น AS ทั้งหมด โดยให้ระบบทำการบำบัดเป็นช่วง(Batch) ตามที่วิศกรที่ปรึกษาของเราแนะนำ
จนกระทั่งสามารถบำบัดได้น้ำทิ้ง (Effluent) ที่ใสละอาดอย่างเห็นได้ชัด (รูปขวาสุด)

แม้ว่าปัจจุบันทางโรงงานได้ขยายกำลังการผลิตไปอีกมากแล้ว ระบบนี้ก็ยังใช้งานอยู่ เพียงแต่ควบคุมการทำงานได้ยากขึ้น
และควรจะต้องขยายประสิทธิภาพระบบบำบัดไปตามกำลังผลิต แต่ก็นับว่าเป็นการปรับปรุงที่ได้ผลคุ้มค่ามาก เพราะสามารถนำถังเดิมที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องทุบ-รื้อ เพื่อทำระบบบำบัดใหม่

 

อกจากให้คำปรึกษาในการเดินระบบฯ แล้ว
บริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานออกแบบ, งานปรับปรุง-ขยาย
รวมถึงงานก่อสร้างอีกด้วย ติดต่อขอคำปรึกษา ได้ที่ฝ่ายขาย 086-7873569, 089-1727763 

TEDCO ร่วมใจรักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม


  ผลงานของบริษัท

ศรีไทยธนะออโตพาร์ท
ศรีไทยฟู้ดส์เซอร์วิส
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม จิ้วฮวด
ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง(โรงน้ำปลา)
โรงฆ่าไก่ ระยอง
ฟาร์มปศุสัตว์ ปทุมธานี
ปตท 6 คลัง ทั่วไทย
มารีนโกลด์โปรดักส์